דלג

ביטול עסקה

בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ("החוק") ולתקנותיו, לקוח רשאי לבטל עסקה.
לטופס ביטול עסקה>>

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין האמור בתנאים אלה לבין הוראות החוק, תגברנה הוראות החוק.

 • פרק זמן לביטול הינו מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר נשוא העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים המנויים בסעיף 14ג(ב) לחוק (לפי המאוחר מבניהם).
 • על אף האמור לעיל, לקוח שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, כהגדרת מונחים אלה להלן, רשאי לבטל בתוך 4 חודשים מיום ביצוע העסקה, מיום קבלת המוצר נשוא העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים המנויים לקוח 14ג(ב) לחוק, לפי העניין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין נציגי האתר ללקוח, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.
 • ביטול עסקה יתבצע באמצעות משלוח הודעת ביטול (להלן: "הודעת ביטול") באחת מהדרכים להלן:
  • בדואר אלקטרוני contact@skechers.co.il;
  • בדואר רשום לכתובת המלאכה 8 חולון (עבור: סקצ'רס פוטוור בע"מ);
  • בטלפון 074-7556714.
  • טופס ביטול עסקה
 • במידה שביטל לקוח עסקה לפי הוראות תקנון זה שלא עקב פגם במוצר שרכש או עקב אי התאמה בין המוצר שרכש לבין הפרטים שנמסרו לו לפי סעיפים 14ג(ב) לחוק או עקב אי אספקת המוצר שרכש במועד שנקבה החברה או בשל הפרה אחרת מצד החברה של תנאי המכירה, תהא רשאית החברה, לפי שיקול דעתה, לגבות דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר שנרכש או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם. הלקוח יציין בכל הודעת ביטול את שמו ומספר זהותו.
 • ככל שהלקוח קיבל את המוצר נשוא הביטול, הוא יעמידו לרשות החברה במקום שבו נמסר ויודיע על כך לחברה. על אף האמור, ככל שהביטול הוא לא עקב פגם במוצר או אי התאמה או הפרה אחרת מצד החברה, אזי על הצרכן להשיב את המוצר לכתובת של החברה, על חשבונו.
 • החזר כספי יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי בו בוצעה העסקה או באופן בו נעשה התשלום (ככל שנעשה באמצעי אחר), וזאת לא יאוחר מ-14 ימים ממועד קבלת הודעת הביטול.
 • זכות הביטול לא תחול על טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן על פי מידות או דרישות מיוחדות, טובין שעל פי דין אין להחזירם, טובין פסידים, מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995, טובין הניתנים להקלטה, לשתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.
 • על מנת להימנע מנזק למוצר, אנו ממליצים כי המוצר יוחזר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

החלפות

 • זיכוי/החלפת מוצר, בצירוף חשבונית או פתק החלפה בלבד, יתאפשר עד 14 ימי עסקים מתאריך קבלת המוצר בכל אחד מסניפינו ובתנאי שתווית המחיר על המוצר לא הוסרה, המוצר הוחזר באריזתו המקורית, לא נפתח ולא נפגם (המוצר והאריזה) ולא נעשה בו כל שימוש, בצירוף קבלה ואישור הזמנה שנשלחו במייל.
 • זיכוי לקניה ברשת תקף למשך 24 חודשים לפחות מיום הוצאתו, בכל חנויות הרשת ובאחריותו הבלעדית של הלקוח (לא ניתן לשחזר זיכוי שאבד).
 • לא ניתן להחליף או לקבל זיכוי על בגדי ים והלבשה תחתונה, מוצרים שיוצרו בעבור הלקוח על פי דרישות או מידות מיוחדות ומוצרים שנרכשו כחלק ממארז או סט.

 

לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של החברה במייל contact@skechers.co.il או בטלפון 074-7556714 או בוואטסאפ 054-8280646

 

סקצ'רס פוטוור בע"מ (ח.פ. 515493070)